Amanah wasiat boleh dibuat untuk seseorang yang bukan dikalangan waris dan hanya terhad setakat satu pertiga daripada keseluruhan harta tanpa perlu persetujuan waris waris.

Seorang waris tidak boleh mendapat manfaat daripada amanah tersebut tanpa persetujuan daripada waris waris yang lain.

Dalam keadaan manakah Amanah Wasiat wajar dibuat?

Sekiranya pewasiat bercadang/berniat agar benefisiari menikmati pemberian tersebut pada masa akan datang

Atau

Digunakan untuk tujuan yang ditetapkan

Atau

Hanya akan menikmatinya bila berlakunya sesuatu perkara yang ditetapkan.


Latest Video
login to system
Latest News & Events
Business Partners

Rockwills
As-Salihin Trustee Berhad
Public Mutual
Great Eastern Tokiomarine