Ciri ciri deklarasi hibah:

Berkuatkuasa serta merta selepas deklarasi dibuat

Pemberian daripada ibu/bapa kepada anak boleh dibatalkan

Pemberian kepada selain daripada anak anak tidak boleh dibatalkan

Tidak tertakluk kepada hukum faraid akan tetapi mengikut terma didalam deklarasi hibah

Kelebihan membuat deklarasi hibah

Aset yang dihibahkan tidak dianggap sebagai harta penghibah (pusaka)

Berkuatkuasa serta merta mengikut terma dan syarat didalam deklarasi hibah

Aset tidak tertakluk kepada faraid

Hak benefisiari selamat dan terjamin

Prosedur

Apabila penghibah/pemegang amanah tidak berupaya untuk mentadbir harta, maka pemegang amanah ganti akan secara serta merta menjadi pemegang kepada harta amanah

Harta tersebut tidak perlu melalui proses permohonan probet

Syarikat pemegang amanah akan mentadbir aset tersebut mengikut terma didalam deklarasi hibah


Latest Video
login to system
Latest News & Events
Business Partners

Rockwills
As-Salihin Trustee Berhad
Public Mutual
Great Eastern Tokiomarine