Wakaf dari segi bahasa merupakan satu penahanan manakala dari sudut teknikalnya wakaf merupakan pemberian yang tidak boleh dibatalkan, yang dibuat secara nyata atau secara tersirat untuk tujuan kebajikan bagi mendapatkan pahala daripada ALLAH.

Wakaf Dalam Wasiat

Hanya 1/3 daripada semua aset pewasiat

Jika wakaf melebihi 1/3, lebihannya sahaja dikira batal

Wakaf didalam wasiat boleh dibatalkan tetapi harta yang diwakafkan tidak akan kembali kepada pewasiat sebaliknya mestilah diberikan kepada kebajikan

Waris tidak boleh menerima wakaf


Kelebihan Wakaf

Sedekah jariah! Amalan yang pahalanya tidak akan putus.

Latest Video
login to system
Latest News & Events
Business Partners

Rockwills
As-Salihin Trustee Berhad
Public Mutual
Great Eastern Tokiomarine